Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu marec, 2018

Vieme, kde bývame? Prečo je kvalita vnútorného vzduchu pre nás tak dôležitá?

Obraz
Syndróm chorých budov nás môže ohrozovať.Náš spôsob života sa už desiatky rokov radikálne mení a stále viac svojho času trávime vnútri budov. V súčasnosti je to až 90 % a tak kvalita vnútorného vzduchu je kľúčová pre naše zdravie, pocit pohody a samotnú kvalitu života.

Tlak na rýchlu výstavbu a komerčné záujmy poskytli málo priestoru na diskusiu alebo dôsledný výskum. V minulosti sa jednoducho postavil dom a tým to skončilo. Až keď sa začali objavovať mnohé nové symptómy ako pálenie očí, podráždenie dýchacích ciest, bolesti hlavy, suchá pokožka, poruchy koncentrácie, únava, začali odborníci príznaky ochorení dávať do súvislosti s pobytom vnútri budov. Tieto prejavy sa začali označovať rôznymi názvami, až v roku 1982 Svetová zdravotnícka organizácia odsúhlasila oficiálny názov „Syndróm chorých budov“ (Sick Building Syndrom).Dôležitosť energetických úspor vedie k stavbe dokonale utesnených budov. Takýto spôsob výstavby eliminuje prirodzenú výmenu vzduchu a nedostatočné vetranie vedie k h…