Nová farba na brizolit


Obnova fasády, silno nasiakavý podklad

Aj fasáda, ktorej pravidelne venujete tú najlepšiu starostlivosť, časom potrebuje opravu. A vôbec, kto nemá chuť občas na nejakú novú peknú farbu na dom? Alebo chcete vdýchnuť starým brizolitom a vápennocementovým omietkam nový život?
Obnova fasády s Baumitom dá vášmu domu na mnoho rokov opäť novú tvár.


Staré brizolity alebo vápenno-cementové fasády sú zväčša silno nasiakavé.  Pred novým náterom musíme upraviť nasiakavosť podkladu.

Skúška nasiakavosti podkladu

Omietku na viacerých miestach polejeme vodou alebo ostriekame hadicou. Ak voda steká po podklade v kvapkách, podklad nie je nasiakavý. Ak voda vsakuje pomaly a rovnomerne, podklad je nasiakavý. V prípade vysokej nasiakavosti voda veľmi rýchlo vsiakne do podkladu. V tomto prípade podklad ošetríme vhodnou penetráciou, napr. Baumit MultiPrimer.

Pracovný postup

1. Pripravíme si penetračný náter Baumit MultiPrimer na prípravu podkladu, novú fasádnu farbu a maliarsku štetku alebo valček.
2. Pomocou rozprašovača naplneného vodou overíme nasiakavosť povrchu fasády. V prípade silno nasiakavého alebo nerovnomerne nasiakavého podkladu nanesieme na obnovovaný povrch  penetračný náter Baumit MultiPrimer na dosiahnutie rovnomernej nasiakavosti podkladu. V závislosti od nasiakavosti je možné hĺbkový základ riediť s vodou v pomere 1:1 až 1:5.
3. Na vysušený povrch nanesieme rovnomerne vopred dôkladne rozmiešanú fasádnu farbu Baumit, napr. Baumit StarColor, NanoporColor. Prečítajte si, aký typ fasádnej farby je pre vás najvhodnejší v blogu Ako obnoviť povrchy fasádnymi farbami?


4. Fasádnu farbu dobre premiešame elektrickým miešadlom.


5. Prvý základný náter nanášame riedený s 10 - 15 % vody. Necháme schnúť cca 12 hod. Druhý krycí náter nanášame neriedený príp. konzistenciu farby upravíme s max. 5 % vody.

Fasádne farby Baumit je možné spracovať aj strojovo striekacím zariadením s technológiou airless. V prípade nanášania fasádnej farby striekaním môžeme pre dosiahnutie lepšieho výsledku ešte dodatočne upraviť povrch  pomocou valčeka.Vedeli ste? Pre lepšiu trvácnosť fasády odporúčame novú fasádnu farbu aplikovať každých 10 - 15 rokov. 

Váš Baumit tím

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Ako obnoviť povrchy fasádnymi farbami?

Akú fasádnu omietku si vybrať?